Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

?P=Egitim

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ONLINE SINAV SİSTEMİ
TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ

1 ) Aşağıdakilerden hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?

A) Bağlantı yolunda seyrederken
B) Tek yönlü yollarda duraklarken
C) Tek yönlü yollarda park ederken
D) İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken2 ) Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 203 ) Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çıkan araç sürücüsünün inen araç sürücüsüne yol vermesi
B) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsüne yol vermesi
C) İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücüsünü ikaz edip durdurması
D) İnen araç sürücüsünün aracın motorunu durdurup, vitesi boşa alması4 )

Şekildeki durumda, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Yaya geçinceye kadar durması
B) Yaya geçidine uygun mesafede durması
C) Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
D) Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması5 ) (Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir) Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur?

A) Yayaların otoyola çıkması
B) Araç sayısının fazla olması
C) Araçlardaki yolcu sayısının artması
D) Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması6 ) Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak bulundurulması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) \'Dur\' lambası ve sis ışıkları
B) Okul taşıtı yazısı ve \'Dur\' lambası
C) Park lambası ve yangın söndürücü
D) Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası7 )

Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

A) 1 - 2 - 3
B) 2 - 3 - 1
C) 3 - 1 - 2
D) 3 - 2 - 18 ) Aracının rengini değiştiren kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmek zorundadır?

A) 30
B) 40
C) 50
D) 609 ) Aşağıdakilerden hangisi trafik suçudur?

A) Taşıma sınırı altında yük taşımak
B) Tehlikeli madde taşıyan araçları geçmek
C) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyretmek
D) Aracın cinsine ve hızına uygun olmayan şeritten gitmek10 ) Araç kornalarının kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Korkutmadan uyarması
B) Ses tonunun sabit olması
C) Uyarı amacı dışında kullanılması
D) Rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması11 )

Şekildeki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

A) A
B) B
C) C
D) D12 ) Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç km\'dir?

A) 15
B) 35
C) 40
D) 5013 ) Saatte 80 kilometre hızla seyreden sürücü, önündeki aracı en az kaç metreden takip etmelidir?

A) 80
B) 40
C) 30
D) 2014 )

Araç geçme ile ilgili yukarıda verilen kurallar hangi sıra ile uygulanmalıdır?

A) 1 - 2 - 3 - 4
B) 2 - 1 - 3 - 4
C) 2 - 3 - 1 - 4
D) 3 - 4 - 1 - 215 ) Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanuna\'na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?

A) Bir meslek sahibi olmak
B) Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
C) Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
D) Sürücülük yapmaya Uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak16 )

Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

A) İki yönlü kara yolu
B) Tek yönlü kara yolu
C) Bölünmüş kara yolu
D) Erişme kontrollü kara yolu17 ) Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

A) Hızlanmalıdır
B) Yavaşlamalıdır
C) Dikkatli geçmelidir
D) Kalkışa hazırlanmalıdır18 )

Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev halinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkı hangisine aittir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 419 )

Sağa dönmek isteyen sürücü yukarıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

A) 1 - 2 - 3 - 4
B) 1 - 4 - 2 - 3
C) 2 - 4 - 1 - 3
D) 4 - 2 - 1 - 320 ) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Kamyon ile kamyoneti çekmek
B) Kurtarıcı olmayan araçlarla çekmek
C) Freni bozuk aracı çeki demiri ile çekmek
D) Çeken ve çekilen araçta yük ve yolcu taşımak21 )

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Takip mesafesinin azaltılması
B) Öndeki aracın karşı şeride geçmesi
C) Aynı şeritte uygun hızla seyir edilmesi
D) Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi22 )

Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolu üzerinde bulunması halinde araç sürücülerinin yavaşlamaları, gereğinde durmaları ve yardımcı olmaları gerekir?

A) I - II
B) I - III
C) II - III
D) I - II - III23 ) Aşağıdakilerden hangisi çevreye önem veren sürücünün davranışlarından değildir?

A) Ani kalkış ve duruştan kaçınmak
B) Kurşun oranı yüksek yakıt kullanmak
C) Aracın bakımını düzenli olarak yaptırmak
D) Zorunlu olmadıkça özel aracını kullanmamak24 ) Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne denir?

A) Geçiş yolu
B) Kara yolu
C) Bağlantı yolu
D) Şerit25 )

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır
B) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır
C) Yol kolların gösterdiği yönlere açıktır
D) Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıkır26 )

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

A) Bisiklet yolu
B) Motosiklet yolu
C) Bisiklet giremez
D) Motorlu bisiklet giremez27 ) Römork takmış otomobilin azami hızı römorksuz halindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

A) Aynı
B) Yarısı kadar
C) 10 km/saat daha az
D) 10 km/saat daha fazla28 ) Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar iş makinesini kullanabilirler?

A) B
B) C
C) D
D) G29 ) \'Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesinin gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler\' Bu ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

A) Ölümlü kazalarda
B) Yaralanmalı kazalarda
C) Maddi hasarlı kazalarda
D) Maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda30 )

Yukarıdakilerden hangisinde bir numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli (esas) kusurlu hallerden sayılır?

A) A
B) B
C) C
D) D31 ) Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

A) Gabarinin aşılması
B) Araç dengesinin korunması
C) Trafik güvenliğinin dikkate alınması
D) Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması32 ) Geri manevrasını çevre şartları nedeni ile emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?

A) Bir gözcü bulundurmalıdır
B) Akan trafiği durdurmalıdır
C) Geri manevradan vazgeçmelidir
D) Aşağıya inip bir süre beklemelidir33 )

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Kasisli yolu
B) Tehlikeli çıkış eğimli yolu
C) Açılan köprüye yaklaşıldığını
D) Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu34 )

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

A) Sola zorunlu yön
B) Sola tehlikeli viraj
C) Solda daralan kaplama
D) Sola tehlikeli devamlı viraj35 )

Yolun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir?

A) Yolun daralmakta olduğunu
B) 200 m ileride köprü olduğunu
C) 200 m ileride kavşak olduğunu
D) 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu36 )

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Otobüs yolunu
B) Otobüslerin park yerinin
C) Otobüsün giremeyeceğini
D) Otobüslere hız sınırlamasının olduğunu37 )

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

A) Geçme yasağının sonu olduğunu
B) Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu
C) Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiği
D) Yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu38 )

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

A) Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
B) Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini
C) Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını
D) Öndeki taşıtın geçmesinin yasak olduğunu39 )

Yukarıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işarettir?

A) A
B) B
C) C
D) D40 )

Yukarıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj işaretidir?

A) A
B) B
C) C
D) D41 )

Yukarııdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaretidir?

A) A
B) B
C) C
D) D42 ) Aşağıdaki durumların hangisinde hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

A) Öndeki araç geçilirken
B) Kavşaklara yaklaşırken
C) Sağa veya sola dönerken
D) Bir başka araç tarafından geçilirken43 ) Tek yönlü iki şeritli yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Geçişler dışında trafik sağdan akar
B) Ağır taşıtlar sağdaki şeridi izlemelidir
C) Soldaki şerit geçişlerde kullanılmalıdır
D) Hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidirler44 )

Şekle göre, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförlerinden her biri, 20 saat süren yolculuk süresince toplam olarak en fazla kaç saat bu aracı sürebilir?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 945 )

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2 numaralı aracın 1 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
B) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
C) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi
D) 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi46 )

Sürücülerin yukarıdaki davranışlardan hangisi, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

A) I - II
B) I - III
C) II - III
D) I - II - III47 ) Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak sorunludur?

A) Sis ışıklarını
B) Park ışıklarını
C) Yakını gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları48 )

Şekildeki yol çizgileri aşağıdakilerden hangisini bildirmez?

A) Kesikli çizgi tarafından aracın önündeki aracı geçebileceğini
B) Devamlı çizgi tarafındaki aracın tehlikeli yol bölümüne gireceğini
C) Kesikli çizgi tarafından yolun sadece ağır taşıtlarca kullanılacağını
D) Devamlı çizgi tarafındaki aracın kendi şeridinde seyretmesi gerektiğini49 ) Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A) Hızlarını artırarak geçmesi
B) Uygun mesafede mutlaka durması
C) Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi
D) Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi50 )

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yari içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

A) 30
B) 50
C) 70
D) 80
Anasayfa    |    Kurumsal    |    Eğitim    |    Önemli Bilgiler    |    Online Sınav    |    Bize Ulaşın
Tasarım ve Yazılım COLD CREATIVE 2010